Fitxa Activitat \

Descripció, lloc, data, horari...

Exposició Cornellà Natura dins d'una metròpolis verda

Activitat: Medi ambient
Informació: Cornellà Natura és un projecte estratègic que, en un horitzó temporal d’una dècada (2016-2026), cerca naturalitzar la ciutat i posar en relleu els seus valors ambientals, socials i paisatgístics, per tal humanitzarla.
Cornellà Natura vol esdevenir la ciutat verda, biodiversa, resilient i sostenible.
Amb la voluntat de naturalitzar la ciutat, és a dir integrar la riquesa ecològica dels espais naturals a la vida quotidiana dels ciutadans, Cornellà Natura estructura diferents eixos cívics i urbans que connecten l’espai públic pels ciutadans i propicien la connectivitat ecològica.
Tots ells conformen una infraestructura verda municipal que s’emmarca dins d’una Metròpolis Verda formada per una xarxa d’espais oberts d’alta qualitat ambiental, com ho és el sistema de Parcs Naturals o la xarxa de parcs metropolitans.
Quan: Fins el 04 de juny
Horari: 09:00h. - 20:00h.
Organitza: DEPARTAMENT DE MEDI AMBIENT, ÀREA D'INNOVACIÓ URBANA I SOCIAL

Dades del lloc


PL D'EUROPA,
Barri: Sant Ildefons