AVÍS: Crisi Covid-19

Per imperatiu del que estableix la Disposició Addicional Tercera del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de la crisis sanitària ocasionada pel COVID-19, mentre estigui vigent aquest estat d'alarma, estan suspesos els termes i interromputs els terminis que afecten a la tramitació d'aquest procediment, els quals reprendrem quan perdi vigència aquest Reial Decret o les seves pròrrogues.


ACCIÓ COMUNITÀRIA

Consultar

ACTIVITATS

Consultar

ALTRES TRÀMITS INTERÈS (externs)

Consultar

CENTRE DE NORMALITZACIÓ LINGÜISTICA

Consultar

CONSUM

Consultar

CULTURA

Consultar

EDUCACIÓ

Consultar

ESPAI PUBLIC

Consultar

ESPORTS

Consultar

GABINET INSTITUCIONAL ALCALDIA

Consultar

GESTIÓ ADMINISTRATIVA GENERAL (GAG)

Consultar

GESTIÓ TRIBUTARIA

Consultar

GUÀRDIA URBANA

Consultar

INTERVENCIÓ

Consultar

MERCATS

Consultar

OCUPACIÓ

Consultar

OFICINA D'ATENCIÓ AL CIUTADÀ

Consultar

ORDENANCES CIVIQUES

Consultar

PADRÓ D'HABITANTS

Consultar

PATRIMONI

Consultar

POLITICA TERRITORIAL (GENERAL)

Consultar

POLITICA TERRITORIAL (OBRA MAJOR)

Consultar

POLITICA TERRITORIAL (OBRA MENOR Comunicació Prèvia)

Consultar

POLITICA TERRITORIAL (OBRA MENOR)

Consultar

POLITIQUES D' INTEGRACIÓ

Consultar

RECURSOS HUMANS

Consultar

SALUT PÚBLICA

Consultar

SERVEIS SOCIALS

Consultar

TRANSPARÈNCIA

Consultar

TRESORERIA

Consultar